Doorgeven wijzigingen – nieuw adres of energieleverancier?

Eigen verantwoordelijkheid deelnemers!

Let op: je loopt mogelijk het risico dat je de betaalde energiebelasting+BTW over het voorafgaande jaar niet krijgt terugbetaald.

Ben je lid van Zon op Heemstede en ga je binnenkort switchen van leverancier voor je stroom of ben je recent overgestapt? Dan is het belangrijk om dit aan ons door te geven. Naast de netto opbrengst van verkoop van de opgewekte stroom ontvang je immers jaarlijks ook de corresponderende en reeds betaalde energiebelasting+BTW terug. Maar dan moeten we wel weten aan welke leverancier we moeten doorgeven hoe hoog de opbrengst van je participaties was en voor welke periode. Zijn je gegevens niet tijdig up-to-data dan kan dat betekenen dat je niet in aanmerking komt voor restitutie van je energiebelasting. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor! Je kan de gegevens opgeven door in loggen op de administratie via de homepage. Kies vervolgens “Menu” rechtsboven en daarna “Gegevens”.

Vraag de energieleverancier vooraf of ze meewerken aan het postcoderoosmodel (PCR) !

Vraag, voordat je overstapt altijd aan de beoogde nieuwe leverancier of deze meewerkt aan het postcoderoosmodel (PCR). Zo niet dan ontvang je geen restitutie van de in het voorafgaande jaar betaalde energiebelasting+BTW.  Dit is een verantwoordelijkheid van de deelnemers zelf.

 

Ga je verhuizen of ben je recentelijk verhuisd?

Om in aanmerking te komen voor teruggave van de energiebelasting is het noodzakelijk dat je woont binnen de postcoderoos van het project waar je aan deelneemt.  Voor onze projecten is dat: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2012.  Je bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen via de login-optie op de homepage.

 

Teruggave energiebelasting over 2022

De gegevens over je aandeel in de opbrengst over 2022 zijn op 8 januari 2024 doorgegeven aan de energieleveranciers. Die zullen binnenkort tot uitbetaling (teruggave) van de energiebelasting over gaan of hebben dat reeds gedaan. Door de beperkte bezetting van het bestuur sinds de ALV in mei 2023 heeft dit langer geduurd dan noodzakelijk. De ambitie is om de afhandeling over 2023 dit jaar sneller laten verlopen.