Wij werken samen aan groene energie in Heemstede

Waarom doen we dit?

Wij zijn de bestuursleden Zon op Heemstede. Sommige van ons zijn ook op een andere plek professioneel bezig met energie, klimaat en duurzaamheid. Wij ontmoetten elkaar via het lokale netwerk van betrokkenen bij de verduurzaming van Heemstede.

We doen dit – uit idealisme – voor het behoud van onze enige leefomgeving: de Aarde. Het is noodzakelijk om het gebruik van fossiele brandstoffen te reduceren en uiteindelijk tot nul terug te brengen. Dat gaat niet van de ene dag op de andere, daarvoor zijn vele kleine stappen nodig. Een van de manieren om dit te doen is door het zelf op duurzame wijze opwekken van (elektrische) energie. 

We verbruiken in Nederland per huishouden gemiddeld 3.500 kWh stroom per jaar. Grotendeels wordt dit met fossiele brandstoffen opgewekt, wat een uitstoot van bijna 2.000 kilo koolstofdioxide (CO2) per jaar per huishouden veroorzaakt – en dat alleen al voor stroom. Veel huishoudens willen graag zonnepanelen op eigen dak, maar niet iedereen heeft een dak dat daarvoor geschikt is. In coöperatief verband kunnen we op meer geschikte daken van o.a. scholen en bedrijfsgebouwen in de omgeving alsnog zelf zonne-energie opwekken. Dit wordt financieel ondersteund door de postcoderoos regeling. 

Er zijn al meer dan honderd lokale coöperaties actief in Nederland en nog eens tientallen zijn in ontwikkeling. Door het samen te doen stimuleren we elkaar en maken we duurzame energieopwekking voor iedereen bereikbaar. 

Ik woon sinds 1994 met veel plezier in Heemstede, sinds 2014 in een nieuw huis waar we in de loop van 2020 de gaskraan definitief dicht willen draaien. Na mijn studie elektrotechniek heb ik in de ICT vele uitdagende projecten mogen leiden. Op een gegeven moment wilde ik weer pionieren. Ondertussen kreeg ik steeds meer interesse in de klimaatproblematiek en wilde ik mijn steentje bijdragen aan het oplossen daarvan. In 2013 kon ik in goed overleg met mijn werkgever vertrekken. Ik was inmiddels in contact gekomen met Zon op Nederland en kon daar op basis van mijn opleiding en vaardigheden meteen beginnen met het opzetten van Zon op Heemstede en andere coöperaties. Kortom ik was weer vorm aan het geven aan iets waar mijn interesses lagen. Inmiddels is dit uitgebouwd tot een netwerk met circa 70 coöperaties. De komende jaren ga ik mij verder richten op duurzame projecten en het uitbouwen van de informatiesystemen voor de coöperaties.

Toen ik eind 2013 elektrisch ging rijden wilde ik eigenlijk ook de zekerheid hebben dat dat op groene stroom zou zijn. De in 2002 op m’n dak gelegde vier panelen gingen dat natuurlijk niet trekken, zeker niet met 50.000km per jaar. Ruimte voor meer panelen was er helaas niet. Toevallig startte in die periode ook de coöperatie en kon ik onze eerste certificaten afnemen. Inmiddels dekt het ons totale stroomverbruik af. De klimaatdreiging is veel omvangrijker dan veel mensen beseffen – elke bijdrage die we kunnen leveren aan het terugdringen aan de CO2 uitstoot is meegenomen. Ik zie dat ook als een verplichting naar onze kinderen en de generaties die daarna nog komen.

Ik woon sinds eind 1999 met veel plezier in Heemstede. Aangezien mijn eigen dak onvoldoende mogelijkheden bood voor zonnepanelen, ging ik op zoek naar alternatieven. Zodoende kwam ik uit bij Zon op Heemstede. Het idee om (grote) daken van derden vol te leggen met zonnepanelen van en door leden van de coöperatie sprak mij zeer aan. Ik ben dan ook deelnemer geworden van de coöperatie met panelen op de Dinkelhoeve en bij Heems.

Toen bleek dat Zon op Heemstede een penningmeester zocht, heb ik als ‘financial’ aangegeven graag mijn kennis en kunde in te willen zetten voor de coöperatie om zo een bescheiden, maar belangrijke bijdrage te leveren aan de essentiële energietransitie op lokaal niveau. 

Vrijwel meteen na mijn verhuizing naar Heemstede in 2016 leerde ik Zon op Heemstede kennen. Met mijn brede achtergrond op en kennis over duurzame ontwikkeling wilde ik graag lokaal een bijdrage leveren aan de energietransitie. Ik meldde mij aan als bestuurslid en het bestuur van Zon op Heemstede verwelkomde me meteen. Ik help de coöperatie met ondersteuning op communicatie, plus ik ben trotse deelnemer met mijn panelen op De Dinkelhoeve! Ik hoop zo een steentje bij te dragen aan een leefbare wereld voor mijn (klein)kinderen. Samen met iedere Heemstedenaar, want we moeten nu samen aan de slag voor een betere, duurzame toekomst!

In 2017 zijn wij verhuisd vanuit Rotterdam naar nieuwbouw in Heemstede. Alhoewel ons huis zelf energiezuinig is, bleek de ligging van het dak ongunstig voor het plaatsen van zonnepanelen. Op zoek naar een alternatief stuitte ik op Zon Op Heemstede en bezocht een ledenvergadering. Ik was onder de indruk van de professionaliteit van de coöperatie, en zag hoe makkelijk het was om je energieverbruik te verduurzamen en bovendien nog een rendement te behalen. “Dit zouden we allemaal moeten doen!”, was mijn eerste reactie, en werd enthousiast hier aan bij te dragen. In mei 2019 ben ik benoemd tot secretaris van de coöperatie, en samen met mijn mede-bestuursleden hoop ik het initiatief verder te brengen, en in de komende jaren elk geschikt groot dak in Heemstede van zonnepanelen te voorzien.

Onze partners

De gemeente helpt ons door daken ter beschikking te stellen. Tegelijk helpen wij de gemeente weer: onze gezamenlijke zonnedaken sluiten mooi aan bij de doelen van de Nota duurzaamheid 2016-2020 gemeente Heemstede!
De provincie heeft ons in 2018 een subsidie toegekend waarmee we (gedeeltelijk) onze website hebben kunnen realiseren. Ook is er ruimte om de realisatie van nieuwe projecten mogelijk te maken.
Experts voor zonnecoöperaties
Een grote zonnestroomcentrale oprichten? Hét specialisme van Zon op Nederland! Zij doen voor ons de projectbegeleiding om een verkregen dak vol te leggen met panelen.
Lokaal samenwerken voor een duurzaam dorp
Inwoners, ondernemers en de gemeente maken werk van duurzaamheid in Heemstede en omgeving. Van wonen tot werken en leven. Natuurlijk is ook Zon op Heemstede lid.
Van Zon op Leiden kregen we toestemming om hun website te gebruiken als basis voor die van ons. Zo maken we nuttig hergebruik van eerder verkregen subsidie en de inzet van vele vrijwilligers in de sleutelstad. De infographics zijn van Loek Weijts.
Zonnestroom Leverancier
Eén van de oudste dierenspeciaalzaken in Nederland – nu gevestigd in een modern en duurzaam pand. En vanaf oktober 2018 de tweede lokale ondernemer met zonnepanelen van Zon op Heemstede op het dak.
Zonnestroom Leverancier
Boer Anton Milatz was de eerste ondernemer in de gemeente die een dak beschikbaar stelde voor een gezamenlijke zonnestroom installatie. In de boerderijwinkel worden naast biologische boerenkaas ook diverse andere (streek)producten (zoals eieren, honing, (herten)vlees, jam) verkocht.
Dakeigenaar
Dakeigenaar
Gereserveerd voor de volgende pandeigenaar die een dak – dat anders toch maar ongebruikt dienst doet – aan de inwoners van de gemeente beschikbaar stelt. Wie mag straks dit felbegeerde schildje op de muur spijkeren?