Wij werken samen aan groene energie in Heemstede

Waarom doen we dit?

Wij zijn de bestuursleden Zon op Heemstede. Sommige van ons zijn ook op een andere plek professioneel bezig met energie, klimaat en duurzaamheid. Wij ontmoetten elkaar via het lokale netwerk van betrokkenen bij de verduurzaming van Heemstede.

We doen dit – uit idealisme – voor het behoud van onze enige leefomgeving: de Aarde. Het is noodzakelijk om het gebruik van fossiele brandstoffen te reduceren en uiteindelijk tot nul terug te brengen. Dat gaat niet van de ene dag op de andere, daarvoor zijn vele kleine stappen nodig. Een van de manieren om dit te doen is door het zelf op duurzame wijze opwekken van (elektrische) energie. 

We verbruiken in Nederland per huishouden gemiddeld 3.500 kWh stroom per jaar. Grotendeels wordt dit met fossiele brandstoffen opgewekt, wat een uitstoot van bijna 2.000 kilo koolstofdioxide (CO2) per jaar per huishouden veroorzaakt – en dat alleen al voor stroom. Veel huishoudens willen graag zonnepanelen op eigen dak, maar niet iedereen heeft een dak dat daarvoor geschikt is. In coöperatief verband kunnen we op meer geschikte daken van o.a. scholen en bedrijfsgebouwen in de omgeving alsnog zelf zonne-energie opwekken. Dit wordt financieel ondersteund door de postcoderoos regeling. 

Er zijn al meer dan honderd lokale coöperaties actief in Nederland en nog eens tientallen zijn in ontwikkeling. Door het samen te doen stimuleren we elkaar en maken we duurzame energieopwekking voor iedereen bereikbaar. 

Toen ik eind 2013 elektrisch ging rijden wilde ik eigenlijk ook de zekerheid hebben dat dat op groene stroom zou zijn. De in 2002 op m’n dak gelegde vier panelen gingen dat natuurlijk niet trekken, zeker niet met 50.000km per jaar. Ruimte voor meer panelen was er helaas niet. Toevallig startte in die periode ook de coöperatie en kon ik onze eerste certificaten afnemen. Inmiddels dekt het ons totale stroomverbruik af. De klimaatdreiging is veel omvangrijker dan veel mensen beseffen – elke bijdrage die we kunnen leveren aan het terugdringen aan de CO2 uitstoot is meegenomen. Ik zie dat ook als een verplichting naar onze kinderen en de generaties die daarna nog komen.

Samen met mijn vrouw en drie jongens woon ik sinds 2015 met veel plezier in ons huis in Heemstede.

Met de aanschaf van een elektrische auto in 2018 wilde ik niet alleen energiebewust rijden, maar er ook daadwerkelijk voor zorgen dat het energie-verbruik van mijn auto echt groen werd opgewekt. Ik ben gaan participeren in het project Heems via Zon op Heemstede. Nu rij ik niet alleen echt groen, maar bouw ik tegelijkertijd een mooi spaarpotje op voor mijn kinderen met panelen die kwalificeren voor de Postcoderoos, waardoor ik de energiebelasting terugkrijg naast de opbrengst van de panelen. Op school krijgen de kids mee hoe belangrijk het is om bewust om te gaan met het milieu, ze zijn dan ook groot voorstander van de elektrische auto die dan ook nog eens echt groen is.

Bij de eerste jaarvergadering heb ik me aangemeld als bestuurslid voor Zon op Heemstede, omdat ik een kleine bijdrage wil leveren zodat meer mensen kunnen participeren in het vergroenen van onze omgeving. Na een tijdje te hebben meegelopen in het bestuur, hou ik me nu bezig met het toezicht op de energieproductie. Door bestaande en nieuwe installaties te monitoren via internet komt er veel data beschikbaar, welke we in de toekomst willen gebruiken om efficiënter met onderhoud om te gaan en nog beter zicht te hebben op productie.

Onze partners

De gemeente helpt ons door daken ter beschikking te stellen. Tegelijk helpen wij de gemeente weer: onze gezamenlijke zonnedaken sluiten mooi aan bij de doelen van de Nota duurzaamheid 2016-2020 gemeente Heemstede!
De provincie heeft ons in 2018 een subsidie toegekend waarmee we (gedeeltelijk) onze website hebben kunnen realiseren. Ook is er ruimte om de realisatie van nieuwe projecten mogelijk te maken.
Experts voor zonnecoöperaties
Een grote zonnestroomcentrale oprichten? Hét specialisme van Zon op Nederland! Zij doen voor ons de projectbegeleiding om een verkregen dak vol te leggen met panelen.
Lokaal samenwerken voor een duurzaam dorp
Inwoners, ondernemers en de gemeente maken werk van duurzaamheid in Heemstede en omgeving. Van wonen tot werken en leven. Natuurlijk is ook Zon op Heemstede lid.
Van Zon op Leiden kregen we toestemming om hun website te gebruiken als basis voor die van ons. Zo maken we nuttig hergebruik van eerder verkregen subsidie en de inzet van vele vrijwilligers in de sleutelstad. De infographics zijn van Loek Weijts.
Zonnestroom Leverancier
Eén van de oudste dierenspeciaalzaken in Nederland – nu gevestigd in een modern en duurzaam pand. En vanaf oktober 2018 de tweede lokale ondernemer met zonnepanelen van Zon op Heemstede op het dak.
Zonnestroom Leverancier
Boer Anton Milatz was de eerste ondernemer in de gemeente die een dak beschikbaar stelde voor een gezamenlijke zonnestroom installatie. In de boerderijwinkel worden naast biologische boerenkaas ook diverse andere (streek)producten (zoals eieren, honing, (herten)vlees, jam) verkocht.
Dakeigenaar
Dakeigenaar
Gereserveerd voor de volgende pandeigenaar die een dak – dat anders toch maar ongebruikt dienst doet – aan de inwoners van de gemeente beschikbaar stelt. Wie mag straks dit felbegeerde schildje op de muur spijkeren?