FAQ

De zonneprojecten die vóór 2021 zijn opgeleverd zijn gebaseerd op de Regeling Verlaagd tarief (oude postcoderoos-regeling). Voor nieuwe projecten maakt de Coöperatie gebruik van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE).  Deze FAQ hebben betrekking op deze nieuwe SCE-regeling.

(Hoe veel) certificaten?

In het dagelijks spraakgebruik klinkt het logisch om te spreken over zonnepanelen in plaats van certificaten. We spreken steeds over certificaten om elk misverstand te voorkomen: je hebt geen ‘eigen’ panelen die je er bijvoorbeeld ook weer tussenuit zou kunnen halen. Er is één volledige installatie met zonnepanelen, bevestiging, omvormers en soms zelfs een nieuwe meterkast. Deze installatie is en blijft eigendom van de coöperatie: alle leden samen.

Verder is het voor onze administratie makkelijk om ook bij volgende zonnedaken de waarde van een certificaat op 250 kWh te houden, ook al leveren de nieuwe generaties panelen misschien wel gemiddeld 350 of zelfs 400 kWh per jaar op.

Het maximum aantal certificaten dat je per project kunt kopen hangt af van de omvang van het project.

Om te borgen dat er voldoende participatie en betrokkenheid is, wordt per project een minimum aantal deelnemers in het postcoderoosgebied vereist. Bij zonnestroom-projecten is dat minimaal een lid per 5 kWp opgesteld vermogen. Bijvoorbeeld: een postcoderoosproject met 200 standaardpanelen, totaal opgesteld vermogen 50 kWp, moet minimaal 10 deelnemende leden hebben. Meer deelnemende leden mag natuurlijk ook. De eis gaat over het totale aantal deelnemende leden in verhouding tot het totale opgestelde vermogen.

Alle individuele leden hebben een even zwaar wegende stem in de besluitvorming op de ledenvergadering, ongeacht de hoogte van de financiële inleg. Dit is vastgelegd in de statuten.

Ja, je kan naast deelname in een SCE-project ook panelen op je  eigen dak hebben liggen. Let op: voor de eerder dan in 2021 gerealiseerde projecten van de coöperatie ligt dit anders.

Kosten aanschaf

Het bedrag per certificaat is nu gebaseerd op recente projecten van andere zonnecoöperaties, daar lagen de kosten op circa €300. Een eventueel overschot wordt gebruikt om zo nodig nieuwe projecten te ondersteunen waardoor we ook bij duurdere projecten zo mogelijk een vaste prijs van €300 voor een certificaat kunnen vragen.

Het exacte bedrag wordt in principe per dak bepaald, de kosten en ook de opbrengst van de te verkopen stroom verschillen per installatie. Voor elk dak worden de offertes opgemaakt van de installatie van onze zonnecoöperatie. De prijs per certificaat is oa gebaseerd op deze offertes. Zodra we bepaald hebben welke installateur we nemen, weten we dus het exacte bedrag per certificaat. Op dat moment vragen we definitief of je meedoet en met hoeveel certificaten.

Nee, hoewel de Triodos-bank, en later misschien ook andere banken, een lening aanbiedt voor gezamenlijke zonnedaken hebben we besloten om geen lening af te sluiten.

Er zitten voor- en nadelen aan zelf betalen en aan een lening. Voordeel van een lening is dat je minder geld per certificaat hoeft in te leggen omdat de bank de rest voorschiet. Hierdoor kun je ook meedoen als je minder eigen vermogen hebt. Zon op Heemstede wil graag dat iedereen mee kan doen, juist ook als je een smallere beurs hebt. Ondanks dit grote pluspunt hebben we voor de huidige daken toch gekozen voor betaling door ons samen omdat een lening afsluiten betekent dat we een schuld aangaan. Hoewel we geen betalingsproblemen verwachten, is er wel over nagedacht: bij betalingsproblemen krijgt de bank als eerste het geld. Daardoor kun je je investering kwijt zijn. Uit principe willen we daarom geen lening afsluiten voor onze daken, vooral ook omdat we dit dan als oprichtingsbestuur besluiten voor iedereen.

Bij volgende daken kunnen we samen een andere keuze maken.

Netto opbrengst stroomverkoop

Jaarlijks ontvang je van de Coöperatie de opbrengst uit de verkoop van de stroom over het voorafgaande jaar aangevuld met de ontvangen subsidie en onder aftrek van kosten. Ons streven is om de uitkering over het voorafgaande jaar voor de maand juli te hebben afgerond.

Je opbrengst uit de stroomverkoop is vooraf niet precies bekend. Het hangt af van het aantal certificaten dat je afneemt, de hoeveelheid zon én van de hoogte van de stroomprijs. Het aantal certificaten weet je. De hoeveelheid zon verschilt ieder jaar. De stroomprijs wordt per dak afgesproken. Deze wordt voor een bepaalde tijd afgesproken. Daarna kan de prijs dus weer veranderen.

Je kunt gemiddeld uitgaan van een opbrengst van 250 kWh per certificaat per jaar. Zonnige jaren leveren meer stroom, Bewolkte jaren leveren minder stroom.

In vergelijkbare projecten wordt een stroomprijs van iets meer dan 5 cent per kWh betaald en is de stroomprijs voor een periode van 3 jaar afgesproken. Voor elk dak zijn er opnieuw onderhandelingen met verschillende leveranciers. Zodra we voor een dak bepaald hebben welke energieleverancier we nemen, weten we dus het exacte bedrag dat per kWh wordt betaald. Op dat moment vragen we definitief of je meedoet met dat dak en met hoeveel certificaten.

Voor alle zonnestroom die je opwekt krijg je de stroomprijs terug, er zijn geen extra voorwaarden.

Je krijgt de opbrengst per jaar.

Bij de verkoop van de zonnestroom is hiervoor gekozen omdat dit administratiekosten scheelt, zowel bij de coöperatie als bij de energieleverancier. Dat is gunstig voor je opbrengst per certificaat.

Sommige energiebedrijven waaraan coöperaties de stroom leveren betalen de coöperatie jaarlijks een margevergoeding voor alle leden die lid zijn van de coöperatie én die hun eigen energie afnemen bij dit energiebedrijf. Het gaat meestal om een bedrag van circa 35 euro per lid per jaar. Deze jaarlijkse margevergoeding wordt ook wel premie of bonus genoemd.

Voor elk nieuw dak bepalen we opnieuw aan welke energiebedrijf we de stroom verkopen. We kiezen het energiebedrijf dat het gunstigste aanbod heeft. De premie is een pluspunt, dus het is wel waarschijnlijk dat we een energiebedrijf kiezen dat een premie vergoed. Voor onze huidige projecten hebben we Greenchoice gekozen. Dit bedrijf betaalt een margevergoeding.

Als we een margevergoeding krijgen, gebruiken we die nu voor werving van nieuwe leden of voor het uitvoeren van een onderzoek naar (technische mogelijkheden) van potentieel nieuwe projecten. Natuurlijk kunnen we met alle leden samen een andere keuze maken.

Mijn eigen energierekening

Voor Greenchoice, de energieleverancier die de stroom van onze projecten afneemt, krijgen we een margevergoeding. Die margevergoeding gebruiken we in principe als coöperatie om de kosten te verlagen. Daar profiteren we dus allemaal van. Samen kunnen we natuurlijk besluiten deze opbrengst anders te verdelen.

Als collectief staan we sterker dan alleen. Daarom verwachten we dat we een beter tarief kunnen afspreken dan dat je individueel zou krijgen met het energiebedrijf dat de stroom van ons gezamenlijk zonnedak afneemt. Dit geldt dan alleen voor deze specifieke leverancier. Met prijsvechters kunnen we nooit concurreren.

Let ook altijd op je eigen elektriciteitscontract: als je een langlopend contract hebt kan overstappen ongunstig zijn!

Inschrijven

Zeker. Zon op Heemstede is voortdurend op zoek naar nieuwe daken voor het realiseren van projecten. Door je – geheel vrijblijvend en kosteloos – in te schrijven op het project “Wachtlijst” kom je als een van de eerste in aanmerking om te participeren zodra we een nieuwe dak hebben gevonden. We zullen je in dat geval via email vragen of je definitief deel wilt nemen.

Dat kan niet. Opgeven gaat altijd via de site van Zon op Nederland

De administratie is – nadat de zonnepanelen zijn geplaatst – verreweg het meeste werk voor de coöperatie. Daarom hebben we ervoor gekozen samen te werken met Zon op Nederland. Zij doen de administratie voor zo’n 60 coöperaties verspreid over Nederland. Dat maakt de administratie voor ons minder werk en relatief goedkoop.

Gevolg van deze keuze is wel dat inschrijven gebeurt via de site van Zon op Nederland. Hier kun je vervolgens je eigen gegevens ook beheren. Daarom kunnen we dat ook niet overnemen.

We hopen dat het inschrijven via Zon op Nederland makkelijk gaat. Loop je ergens tegenaan? We horen het graag. Vaak kunnen we dit zelf beantwoorden, en anders kunnen we dit vragen aan Zon op Nederland.

Bij Documentatie staat een toelichting voor bij het inschrijven. Er is een korte versie en een scherm-voor-scherm versie. Ook staat er hier toegelicht waarvoor we de persoonlijke gegevens die we vragen gebruiken.

Als je je inschrijft kun je gelijk lid worden van Zon op Heemstede, dat hoeft niet direct. De deadline voor lidmaatschap is tegelijk met het officiële bevestigen van de overeenkomst dat je mee gaat doen met een dak.

Zon op Heemstede is een coöperatie. Dat betekent dat alleen leden kunnen meedoen met een dak. Dus als je definitief meedoet, wordt je lid. Je hebt dan inspraak over het dak waar je in investeert.

Je kunt al eerder lid worden, vanaf het moment dat je je inschrijft via Zon op Nederland (Zon op Nederland verzorgt de administratie voor inschrijving en lidmaatschap voor Zon op Heemstede). Je bent van harte welkom je – geheel vrijblijvend – in te schrijven. Wacht je liever tot de officiële ondertekening: dat kan ook.

Verhuizen / uitstappen

Als je verhuist – ook al is dat naar een gebied buiten de postcoderoos – dan is er niets aan de hand. Je neemt je certificaten en voordelen gewoon mee. Dit is gunstiger dan dat er panelen op je eigen dak zouden liggen, want die neem je niet zomaar mee.

Gedurende de looptijd van het project (in principe 15 jaar) kun je je participaties verkopen. De actuele waarde op elk moment – gebaseerd op een afschrijving van 15 jaar  – kun je opvragen bij het bestuur. Verkoopt loopt administratief via de coöperatie – de vrijkomende participaties worden in eerste instantie aangeboden aan leden en aan mensen op de wachtlijst.

Overig

Je kunt je stroom afnemen bij het energiebedrijf waaraan we de stroom leveren. Je stroom komt dan wel niet letterlijk van het zonnedak, het is wel een mooi idee.

Stroom die je thuis geleverd krijgt komt nooit letterlijk van één specifieke plek. Alle stroom in Nederland vloeit door elkaar in het net; je krijgt thuis gewoon stroom van die mix. Je kunt, net als vele Nederlanders, groene stroom afnemen; dat is dus niet letterlijk groene stroom, maar de belofte van het energiebedrijf dat het ergens groen opgewekte stroom inkoopt, of certificaten inkoopt die bewijzen dat ergens groene stroom wordt geproduceerd.

Als je je stroom afneemt bij het energiebedrijf dat onze zonnestroom afneemt, kan dat energiebedrijf je dus een certificaat geven dat de stroom ‘virtueel’ afkomstig is van ons zonnedak, dus van onze eigen panelen. Dat heeft voor jou in eerste instantie geen voordelen boven groene stroom van ergens anders, maar het is wel leuk om te vertellen. Bovendien steun je het energiebedrijf dat zijn nek uitsteekt door tegen gunstige tarieven onze zonnestroom af te nemen. Je begrijpt: hoe meer leden hun stroom afnemen bij dit energiebedrijf, hoe groter onze kans op zeer scherpe tarieven.

We willen hetzelfde: meer lokaal opgewekte groene energie. Beide manieren helpen. Lokaal opgewekte energie afnemen zorgt voor ‘vraag’, initiatieven als Zon op Heemstede leveren ‘aanbod’. Beide zijn nodig om lokaal opgewekte groene energie te krijgen. Dus waarom niet beide doen?

Als je je bij een energieleverancier aansluit die lokaal opgewekte groene energie verkoopt, stimuleer je die lokale opwekking omdat zij beloven dat er evenveel energie lokaal wordt opgewekt als jij gebruikt. Dat maakt de vraag naar deze energie groter.

Zo’n energieleverancier kan die belofte natuurlijk alleen waarmaken als het die energie ook ergens kan inkopen. Dat doen leveranciers door zelf te investeren in zonneparken of windparken én door energie in te kopen bij lokale initiatieven, zoals Zon op Heemstede.

Het omgekeerde geldt ook: hoe meer mensen stroom inkopen bij een leverancier die belooft evenveel energie lokaal in te kopen, hoe meer interesse er is voor het inkopen van lokaal opgewekte stroom. Hierdoor wordt de prijs van de stroomverkoop hoger en kunnen initiatieven zoals Zon op Heemstede bestaan, omdat ze hun stroom tegen een gunstig tarief kunnen verkopen.

Oftewel: waarom niet beide: je eigen energie inkopen bij een leverancier die lokaal opgewekte groene energie belooft én zelf investeren in de opwekking van die lokale energie.

Meer lokaal opgewekte groene energie is hard nodig. In 2017 is het aandeel groene opgewekte stroom in Nederland gestegen van 15 miljard kWh naar 17 miljard kWh én het percentage groene opgewekte stroom is ook gestegen van 12,5% naar 13,8% van de opgewekte stroom (voorlopige cijfers CBS over hernieuwbare elektriciteit). Dat klinkt positief. Als je het eens narekent, merk je dat dat wel betekent dat de totale stroomproductie in Nederland is gestegen van 120 miljard kWh naar 123 miljard kWh: haal je daar de groen opgewekte stroom vanaf dan is er dus in 2017 weer 1 miljard kWh meer grijze stroom geproduceerd dan in 2016. Voor het milieu is het geweldig als de opgewekte grijze stroom daalt in plaats van groeit. Daar zijn heel veel initiatieven zoals Zon op Heemstede voor nodig en heel veel mensen die via hun energieleverancier aangeven alleen lokaal opgewekte groene energie te willen. En minder energie gebruiken is natuurlijk nog beter.