De ALV zal dit jaar digitaal plaatsvinden: op 12 november 20:00 uur.

Leden ontvangen tijdig de stukken en een digi-uitnodiging.

Heemstede, 13 oktober 2020

 

Onderstaande mail is op 7 juni 2020 naar de leden verstuurd.

Normaal gesproken zouden we op 10 juni onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering houden. Helaas gooit ook hier het Covid19-virus roet in het eten en hebben we deze bijeenkomst moeten cancelen.

Volgens de statuten dient de jaarrekening 2019 voor 1 juli 2020 aan de leden ter goedkeuring te worden voorgelegd. Als bestuur hebben we besloten om gebruik te maken van de mogelijkheid deze termijn op te rekken tot 1 december aanstaande, de leden ontvangen op een later tijdstip een nieuwe uitnodiging. Op die Algemene Leden Vergadering (ALV) zullen we de jaarrekening 2019 ter goedkeuring aan de leden voorleggen.

Vooruitlopend op die formele vaststelling wordt in juni wel een voorlopige uitbetaling gedaan van de opbrengst van de stroomverkoop in 2019 (minus kosten), overeenkomstig de opgestelde afrekening. Zo nodig zal – na genoemde besluitvorming op de ALV – op een later tijdstip nog een verrekening plaatsvinden. Via deze link zijn de relevante stukken te downloaden: 20200606 Zon op Heemstede Realisatie-overzicht 2019 finaal

 

Een korte terugblik op het afgelopen jaar: 120.000 kg CO2 uitstoot bespaard!

Met onze installaties hebben we in 2019 maar liefst 120.000 kg CO2 uitstoot weten te besparen. Een substantiële toename in vergelijking met het jaar ervoor! Bij elkaar opgeteld produceerden de projecten bijna 220.000 kWh aan lokale groene stroom – een groei van maar liefst 44%.

Helaas kon de geplande samenwerking met Atheneum College Hageveld waarbij we ruim 500 panelen op de daken van de school zouden plaatsen, uiteindelijk niet doorgaan. De verzekeraar van het pand weigerde medewerking. 2019 was ook het jaar waarin de panelen op het dak van dierenspeciaalzaak Heems Sinds 1822 voor het eerst een vol jaar stroom hebben geleverd. Ondanks een storing als gevolg van blikseminslag is er met deze installatie met 69.815 kWh meer geproduceerd dan de verwachting was. Hiermee hebben we met dit project vorig jaar al 38.398 kg CO2 uitstoot kunnen besparen. Op 2 april dit jaar is het ook nieuwste project van de Coöperatie – HavenZon-I aan de Industrieweg – stroom gaan leveren.

Er is binnen de gemeente nog steeds veel belangstelling om deel te nemen aan de projecten van de Coöperatie. We blijven dan ook continu op zoek naar geschikte locaties (van minimaal 500 m2). We horen het graag mocht u een pand-eigenaar kennen die met ons de samenwerking wil aangaan.

Afsluitend wensen we iedereen een gezonde en zonnige zomer toe, in de hoop elkaar dit najaar weer te kunnen treffen.

Met vriendelijke groeten
Egbert Dijkstra

Voorzitter

Namens het bestuur van de Coöperatie Zon op Heemstede