Atheneum College Hageveld en Zon op Heemstede samen aan de slag

Woensdag 19 juni 2019 ondertekende lokale zonne-coöperatie Zon op Heemstede een samenwerkingsovereenkomst met Atheneum College Hageveld. De overeenkomst is het startschot voor het plaatsen van circa 700 zonnepanelen op de daken van het karakteristieke schoolgebouw in Heemstede. Hiermee gaat Zon op Heemstede op korte termijn het zevende project realiseren!

De ondertekening vond plaats in het bijzijn van het bestuur van Zon op Heemstede, het bestuur van College Hageveld, wethouder Nicole Mulder en afscheidnemend rector Wille Straathof. ‘Als groot voorvechter van duurzame energie is het erg bijzonder om deze overeenkomst te kunnen ondertekenen. Met het bestuur zijn we hier al drie jaar mee bezig en ik ben dan ook erg verheugd dat we samen met Zon op Heemstede gaan starten’, aldus Wille Straathof.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Hageveld en Zon op Heemstede

De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. Vlnr de Heemsteedse wethouder Nicole Mulder (oa van Duurzaamheid), Dick van Zadelhoff en Egbert Dijkstra (bestuursleden Zon op Heemstede), Charles Tasseron (bestuurslid Hageveld) en Wille Straathof (rector Hageveld)

De recentelijk geïnstalleerde voorzitter van Zon op Heemstede, Egbert Dijkstra, licht de samenwerking toe. ‘We voeren eerst een haalbaarheidsstudie uit om te bepalen hoeveel zonnepanelen we gegeven de dakconstructie exact kunnen plaatsen. Atheneum College Hageveld stelt het dak ter beschikking aan de coöperatie, de leden investeren en ontvangen jaarlijks de opbrengst. Wij zorgen voor alles, zoals overleg met de installateurs, plaatsing van de panelen en de werving. Voor dat laatste geldt dat we in eerste instantie gaan werven onder de ouders van de leerlingen van Hageveld. Als ouder draag je daarmee bij aan de energietransitie in Heemstede, een betere toekomst en je helpt College Hageveld in het behalen van haar duurzaamheidsdoelstellingen. Uiteraard houden we rekening met het historisch karakter van het gebouw. Bijvoorbeeld dat de panelen vanaf de grond niet te zien zijn.’

De realisatie van een zonnestroom-installatie is onderdeel van een breed duurzaamheids-initiatief van de school. Met een week vol duurzame activiteiten, zoals Meatless Monday en Dikke Truien Dinsdag, werd de aftrap gegeven. Intussen zijn bijna alle lampen door led vervangen en worden door de hele school gescheiden afvalbakken gebruikt. Met de zonnepanelen wordt een derde onderdeel werkelijkheid. In de nabije toekomst wordt verder gewerkt  aan isolatie en ventilatie en wordt onderzocht welk verwarmingssysteem het beste in het gebouw past. We worden daarbij ondersteund door adviesbureau De Groene Grachten, die zijn gespecialiseerd in duurzaamheid in monumenten – want dat stelt zeker bijzondere eisen.

Zon op Heemstede heeft inmiddels zes projecten gerealiseerd met in totaal bijna 1.000 zonnepanelen. De animo om deel te nemen is groot. Nog steeds is er een wachtlijst voor ruim 500 zonnepanelen.

Artist impression van de ruim 700 panelen op de relevante dakonderdelen van het gebouw van College Atheneum Hageveld.