Voor nieuwe projecten wordt gebruik gemaakt van de SCE-regeling

 

De huidige door Zon op Heemstede gerealiseerde projecten maken gebruik van de fiscale Regeling Verlaagd Tarief (postcoderoosregeling). Op onze site vind je alle relevante informatie over deze regeling.

Sinds 1 april 2021 is er een nieuwe regeling van kracht, die de oude vervangt. Deze nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) ondersteunt energiecoöperaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) bij het opwekken van duurzame energie. De subsidie zorgt dat omwonenden makkelijker mee kunnen doen in een project. Onze nieuwe projecten maken in principe gebruik van deze regeling. Op de website van Hier Opgewekt wordt de regeling kort toegelicht.

Binnenkort zullen we onze website actualiseren met alle informatie over de nieuwe subsidieregeling.