Ode aan lid van het eerste uur: Dick van Heun

Dick van Heun is een van de eerste leden van Zon op Heemstede. Hij had al in 2003 zonnepanelen en heeft inmiddels een verzameling van eigen panelen, panelen in een coöperatief verband in Haarlem en tot voor kort dus in Heemstede via onze coöperatie. Al in 2014 behoorde hij tot de eerste deelnemers. Deze panelen heeft hij inmiddels overgedragen aan andere leden van de coöperatie, naar aanleiding van een landelijke wijziging in het beleid rondom postcoderoosprojecten.

Familieleden, collega’s, eigenlijk iedereen die het maar wil horen vertelt hij graag over zonnepanelen. ‘Uiteraard zoek ik dit fiscaal en belasting-technisch allemaal goed uit. Dat is nog steeds mijn werk: mensen wegwijs maken in de wereld van belastingen’, aldus Dick. Prachtig detail is dat Dick bijna 90 jaar is!

Dick is naast pleitbezorger van duurzame energie een mantelzorger in hart en nieren, adviseur in belastingen, belangenbehartiger van verschillende organisaties, zat in verschillende kascommissies, is zeer actief voor de kerk en doet waarschijnlijk nog veel meer. Als je precies wilt weten wat zijn achtergrond is en wat hij dan allemaal doet, krijg je het antwoord: ‘Kijk maar op mijn LinkedIn’.  Up-to-date dus.

Was de fiscale regeling het enige dat zonnepanelen aantrekkelijk maakte voor Dick? ‘Zeker niet! Het is aan ons om onze aarde goed te beheren. Kiezen voor zonnepanelen is dan een mooie, bewuste manier om dat te doen’, aldus Dick. Positief met elkaar omgaan is ook een kernprincipe van Dick: ‘Wees tevreden met wat je hebt, kijk niet alleen naar de financiële winst en besef dat groeien echt niet altijd nodig is’.
Zon op Heemstede dankt Dick voor zijn inzet in en deelname aan de coöperatie, met altijd een grapje naast zijn kritisch opbouwende blik.