Zonnepanelen op het dak van het historische pand van College Atheneum Hageveld voorlopig van de baan

Verzekeringstechnische voorwaarden gooien roet in het eten bij Atheneum College Hageveld, want zonnepanelen worden voorlopig niet gelegd op het dak van het karakteristieke pand. Plannen hiervoor waren in een vergevorderd stadium, maar de onderwijsinstelling en partner zonne-coöperatie Zon op Heemstede zijn door de verzekeraar van het pand van College Hageveld teruggefloten. De verzekeraar wil momenteel het pand niet verzekeren als er een zonnestroom-installatie op de daken ligt.

Zonnepanelen lang gekoesterde wens College Hageveld
In 2019 startte College Hageveld een samenwerking op met lokale zonne-coöperatie Zon op Heemstede om te onderzoeken of het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het historische pand technisch en financieel haalbaar was. Rector Peter Stam licht toe: ‘Voormalig rector Wille Straathof begon al jaren geleden samen met het bestuur te verkennen welke mogelijkheden er zijn om ons unieke monumentale pand te verduurzamen. Zonnepanelen leek logisch en zijn we in zee gegaan met lokale partij Zon op Heemstede.’

Uniek pand vraagt om unieke oplossingen
Egbert Dijkstra, voorzitter Zon op Heemstede, vult aan: ‘In juni 2019 zijn we de samenwerking gestart met een haalbaarheidsonderzoek. Daaruit bleek dat het technisch mogelijk was om ruim 500 panelen te plaatsen. Ook hebben we samen met College Hageveld een uniek financieel model uitgewerkt om deel te nemen aan het project als geïnteresseerde. Zo ging een deel van het geld per certificaat naar het College, om hen als organisatie te steunen in het verder verduurzamen van het pand. Want dat is geen gemakkelijke opgave. De voorziene installatie voldoet aan alle eisen, erg teleurstellend dat niettemin verzekeraar Interpolis zich zo rigide opstelt.’

Energietransitie met hobbels en voortgang
Zon op Heemstede is niet de enige partij in Nederland die hiermee te maken heeft. Op landelijk niveau wordt nu gesproken met overheid, bedrijfsleven en lokale organisaties hoe hiermee moet worden omgegaan. ‘Ondertussen werken we gewoon door en leveren we binnenkort een nieuw dak op. Hierover zal snel meer bekend worden. Daarnaast blijven we op zoek naar geschikte daken van minimaal 500 m2. We gaan graag in gesprek met deze dakeigenaren’, aldus Dijkstra.

Over Atheneum College Hageveld
Atheneum College Hageveld is het enige categoriale atheneum (met keuzelatijn) van Nederland en is gevestigd in een monument uit 1923 op een prachtig landgoed. De school bestond 200 jaar in 2017 en heeft inmiddels ca. 1.400 leerlingen. College Hageveld is gehuisvest in een monumentaal pand. Bestuur en schoolleiding heeft zich tot doel gesteld het schoolgebouw te verduurzamen en moderniseren om ook in de toekomst op duurzame wijze atheneumonderwijs te kunnen verzorgen.

Over Zon op Heemstede
De Coöperatie Zon op Heemstede is een lokaal burgerinitiatief. De initiatiefnemers willen inwoners van Heemstede de mogelijkheid bieden om eigen zonnestroom op te wekken op grote daken in het dorp en omgeving. Voor iedereen die zonnestroom wil en daarmee concreet iets wil doen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.